پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

پرینترهای سه بعدی روش های گوناگونی دارند که هر کدام مختص یک فعالیت می باشد. ولی سه روش آن درجهان عمومیت بیشتری دارد.

  • FDM (برای ساخت قطعات پلیمری)
  • DLP و SLA (برای ساخت قطعات کوچک و طلا و جواهر)
  • SLS (برای ساخت قطعات فلزی)

روش FDM

(Fused Deposition Modeling)

در روش FDM برای ساخت، از مواد به صورت رشته ای( فیلامنت) استفاده می شود که تحت تاثیر دمای نازل خمیری شکل می شود و با حرکت برنامه ریزی شده نازل ، به صورت لایه به لایه بر روی سطح کار اکسترود شده و لایه دوم بر روی لایه اول شکل می گیرد و تا آخرین لایه این کار ادامه می یابد و محصول نهایی را می سازد.روش DLP  

(Digital Light Processing)

روش DLP و SLA در واقع از یک فرایند مشابه برای ساخت استفاده می کنند بدین صورت که مواد در این روش به صورت رزین می باشد.و برای ساخت، میز کار در هر مرحله به اندازه یک لایه در رزین غوطه ور می شود و بر اثر تابش نور بر روی سطح کار ، رزین خشک شده و لایه ها شکل می گیرید. 

تنها تفاوت SLA و DLP در نوع سیستم تابشی و منبع نور است.در SLA از لیزر برای تابش و تمرکز نور استفاده می شود و در DLP منبع نور پرژکتور می باشد. 

روش  SLS   

(Selective Laser Sintering)

در روش SLS متریال به صورت پودر است که در هر لایه، به اندازه ضخامت مشخص، پودر توسط یک غلتک بر روی سطح کار ریخته می شود و در اثر تابش لیزر لایه ها شکل می گیرد.میز کار به اندازه یک لایه پایین می آید و غلتک مجدد پودر متریال را در فضای ایجاد شده می ریزد و با تابش لیزر لایه دوم بر روی لایه اول شکل می گیرد.با تکرار این کار تا لایه آخر، قطعه مورد نظر ساخته می شود.