پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

مسابقه پرینتر سه بعدی در سال 2016

بر اساس اعلام Rising Media رویداد پرینتر سه بعدی در کنواسیون سان دیگو در 14 و 15 دسامبر 2016 برگزار خواهد شد.

این رسانه همچنین بیان کرد در این نمایشگاه قرار است بک مسابقه با نام The Nature Game برگزار شود که در آن قرار است افراد با پرینتری که خودشان ساختند قعطات فوق العاده پیچیده و غیر قایل باور برای ساخت را پرینت کنند.این چالش برای بررسی کیفیت و دقت پرینتر های ساخته شده می باشد.