پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

بازسازی رگ های خونی با پرینتر سه بعدی

دکتر Guohao Dai ،دانشیار گروه مهندسی زیستی دپارتمان مهندسی دانشگاه Northeastern در حال تحقیق بر روی بافت های زنده با استفاده از پرینت سه بعدی بایومتریال جهت بازسازی رگ های خونی و به طور بالقوه درمان بیماری های عروقی است.

به گفته دکتر Dai، ایشان امیدوار هستند با پرینتر سه بعدی بایومتریال ساخت خودشان بتوانند یک روش درمان نوین و توسعه یافته را برای درمان و بررسی شرایط عروقی و خون رگ را بیابند.زیرا به گفته ایشان پرینتر های معمولی و desktop و یا حتی پرینتر های سه بعدی صنعتی هم نمی توانند برای bioprinting مورد استفاده قرار گیرند.چرا که دستگاه bioprinting باید بسیار ظریف عمل کند.

ایشان معتقدند " این عمل نیاز به یک فرایند بسیار ملایم برای ساخت یک بافت زنده دارد و در صورتی که از یک پرینتر سه بعدی صنعتی استفاده شود تمام سلول ها خواهند مرد.