پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

دانشمندان موسسه فناوری سونورا در حال تحقیق در خصوص استفاده از عمل نفوذ معکوس با کمک فیلترهای ساخته شده با پرینتر سه بعدی برای کمک به رفع نیازهای آب منطقه سونورا  در دراز مدت هستند.

Gustavo Adolfo محقق ، به همراه همکاران خود فیلتر های ساخته شده با پرینتر سه بعدی را بررسی کرده اند تا بتوانند راهی بیابند برای کمک به کاهش هزینه، زمان و ریسک در شبیه سازی فرایند نفوذ معکوس، و پر کردن برخی از شکاف های انبوه با دانش در مورد اینکه چگونه مولکول از طریق یک غشاء نیمه تراوا است.

این تحقیق توسط تیم با حمایت از شورای ملی علوم و تکنولوژی مکزیکی (CONACyT) همچنان ادامه دارد. هدف کلی آنها  کمک به توسعه موسسه سونورا و تعهد فناوری به حوزه فرآیند محیط زیست و مهندسی، و به منظور توسعه یک استراتژی برای فرایند نفوذ معکوس در ساحل اقیانوس آرام از مکزیک است.