پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

بانک اطلاعاتی خصوصیات فیلامنت ها :

 

یک وب سایت جدید پرینتر سه بعدی ، یک بانک اطلاعاتی پرینت مرکب با تنظیمات ساده برای مواد پرینت سه بعدی طراحی کرده است.

این بانک اطلاعاتی شامل تنظیماتی برای انواع فیلامنت ها از مارک های متنوع است.شروع به کار با پرینت سه بعدی می تواند به دلایلی دوار باشد . هر پرینتر سه بعدی متفائت است،به این معنی است که تا زمانی که دستگاه خود را به راه بیاندازد ایجاد تنظیمات ایده عال آن می تواند دشوار باشد. هر فیلامنت رفتار خود را نیز دارد یعنی pla  از یک نام تجاری ممکن است کاملا متفاوت از یک pla از نام تجاری دیگر باشد.

 

 

 

 

یک وب سایت جدید پرینتر سه بعدی ، یک بانک اطلاعاتی پرینت مرکب با تنظیمات ساده برای مواد پرینت سه بعدی طراحی کرده است.

این بانک اطلاعاتی شامل تنظیماتی برای انواع فیلامنت ها از مارک های متنوع است.شروع به کار با پرینت سه بعدی می تواند به دلایلی دوار باشد . هر پرینتر سه بعدی متفاوت است،به این معنی است که تا زمانی که دستگاه خود را به راه بیاندازد ایجاد تنظیمات ایده عال آن می تواند دشوار باشد. هر فیلامنت رفتار خود را نیز دارد یعنی pla  از یک نام تجاری ممکن است کاملا متفاوت از یک pla از نام تجاری دیگر باشد.