پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

آدیداس و پرینتر سه بعدی :

آدیداس قصد دارد سری جدید محصولات خود را توسط پرینتر سه بعدی کربن تولید کند.

شرکت پرینتر سه بعدی کالیفرنیا که تولید کننده پرینتر های سه بعدی کربن است با غول ورزشی آلمان برای تولیدکفش های ورزشی توسط پرینتر سه بعدی به توافق رسیده است.

این شرکت می خواهد با روش سنتز نور دیجیتال ، تولید بیش از صد هزار جفت کفش را قبل از سال 2019 تولید کند.